Tháng Tư 27, 2016 4:20 chiều
TRƯỜNG MẦM NON VĂN MIẾU BẢNG THEO DÕI ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ
Lớp: B3
Chủ đề: Gia Đình
TT Họ và tên trẻ Lĩnh vực PT thể chất GD & SK Lĩnh vực PT tình cảm và quan hệ XH Lĩnh vực PT ngôn ngữ và giáo tiếp Lĩnh vực PT nhận thức Thẩm mĩ Kết quả
Đạt Chưa đạt
4 5 9 10 12 14 67 71 75 49 55 57 59 23 24 35 36 37 39 41 42 86 87 89 TS % TS %
1 Nguyễn Bảo Hân + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 24 100
2 Nguyễn Hà Vy + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 24 100
3 Nguyễn Phương Linh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 24 100
4 Lại Minh Tâm + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 24 100
5 Nguyễn Trung Hiếu + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 24 100
6 Phạm Trần Hà Vy + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 24 100
7 Phạm Mỹ Hạnh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 24 100
8 Nguyễn Thúy Vy + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 24 100
9 Trần Minh Trang + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 24 100
10 Nguyễn Phương Linh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 24 100
11 Đặng Đức Anh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 24 100
12 Trần Phương Thảo + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 24 100
13 Đặng Tiến Quang + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 24 100
14 Nguyễn Khánh An + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 24 100
15 Ngô Hoàng Quân + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 24 100
16 Vũ Ngọc Hân + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 24 100
17 Bùi Vũ Anh Quân + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 24 100
18 Trần Ngọc Phương Uyên + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 24 100
19 Nguyễn Hữu Trường + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 24 100
20 Trần Minh Tú + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 24 100
21 Trần Diễm My + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 24 100
22 Nguyễn Lê Bảo Ngọc + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 24 100
23 Nguyễn Hương Trúc + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 24 100
24 Bùi Nguyễn Phương Linh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 24 100
25 Phạm Tuấn Tú + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 24 100
26 Phạm Tùng Dương + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 24 100
Cộng 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
Số trẻ đạt 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Số trẻ chưa đạt
%
Ghi chú: Mục tiêu (MT) không có chỉ số (CS) bên dưới là kết quả mong đợi trong chương trình GDMN, không có trong bộ Chuẩn.